آغاز بهره برداری کامل از واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند مپنا

آغاز بهره برداری کامل از واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند مپنا

واحد سوم سومین و آخرین واحد بخش بخاری نیروگاه سیکل ترکیبی پرند مپنا، به دستور رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس و با حضور وزیر نیرو، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، مدیرعامل گروه مپنا و نیز جمعی از مدیران ارشد صنعت برق کشور...