در بیشتر کشورهای دنیا خطوط راه‌آهن عمری چند دهه ای دارند که با افزایش ترافیک خطوط به لحاظ میزان قطارهای عبوری، افزایش وزن قطارهای باری و افزایش سرعت قطارهای مسافربری، میزان استهلاک خطوط ریلی نیز به مرور زمان افزایش پیدا می کند.
به همین دلیل تعمیرات و نگهداری از سیستم حمل و نقل ریلی اعم از واگن ها، ریل ها و سیستم فنی حایز اهمیت است. این اهمیت زمانی بیشتر به چشم می آید که بدانیم این نگهداری دوره ای در کاهش هزینه های نهایی، بازدهی و افزایش ظرفیت نقش مهمی دارد.
مپنا در زمینه تعمیرات و نگهداری محصولات و پروژه های ریلی که خود اجرا نموده پیشتاز است و با داشتن تجهیزات به روز و نیروی متخصص و کارآمد توان نگهداری و تعمیرات تجهیزات خود را دارا می باشد .