صنعت حمل ونقل ریلی به عنوان صنعت زیر بنایی ، جزو شاخص های توسعه یافتگی و اقتصاد کشورها می باشد. بالا بودن جایگاه این صنعت در بین صنایع دیگر مستلزم داشتن نیروهای متخصص برای انجام مطالعات و پژوهش ها در این زمینه است. توسعه دانش و فناوری در این صنعت با همکاری های بین المللی و تبادل اطلاعات با شرکت‌های موثر در این حوزه هم راستاست.
مپنا با در اختیار داشتن این نیروی های متخصص و ارایه آموزشهای مداوم و دوره‌ای برای آنها یکی از بازیگران اصلی این صنعت در ایران محسوب می شود. آموزش پرسنل برگزیده مپنا در آلمان، شناسایی گردهمایی های تخصصی برای تحقیق و پژوهش و جذب نیرو در واحد تحقیق و توسعه از جمله فعالیت های مپنا در حوزه مشاوره، آموزش و پشتیبانی مهندسی است.
ضمنا در این راست بخش حمل و نقل ریلی گروه مپنا خود را ملزم نموده است تا انواع مشاوره ها ، آموزش ها و پشتیبانی های مهندسی مورد نیاز مشتریان خود را به آنها ارائه نماید.