صنعت نیرو در گروه مپنا

صنعت کلیدی و راهبردی نیرو، حوزه اصلی و آغازین فعالیت گروه مپنا محسوب می‌شود.
گروه مپنا در حوزه نیروگاه‌های برق، از جمله شرکت‌های پیشرو ایرانی به شمار می‌رود که در زمینه‌های گوناگون نظیر انتقال دانش فنی و ساخت تجهیزات اصلی نیروگاه‌های حرارتی، مدیریت و اجرای پروژه، سرمایه‌­گذاری و …فعالیت می‌کند و از توانمندی و قابلیت‌های منحصر به فردی برخوردار است.
تمامی این دستاوردها، حاصل تجربه متخصصان ایرانی در گروه دانش بنیان گروه مپنا است.