خدمات در طراحی، تامین، نصب و راه‌اندازی تصفیه خانه پساب

شرکت گرو مپنا با برخورداری از امکاناتی همچون کارخانجات و شرکت‌های زیر مجموعه فعال در حوزه آب و پساب و نیز منابع انسانی متخصص، نقش قابل توجهی در حوزه اجرای پروژه‌های تصفیه پساب به صورت EPC در کشور ایفا می‌کند.
 

 

پست های مرتبط