اختراعات

از ابتدای تأسیس تحقیق و توسعه در گروه مپنا، موضوع مالکیت فکری و مدیریت این دارایی­ها مورد نظر بوده است. در این سال­ها مجموعه اقدامات قابل توجهی نیز در این خصوص انجام گرفته است. برگزاری دوره­های آموزشی، تدوین قوانین و دستورالعمل­های مرتبط با حمایت و حفاظت از دارایی­های فکری و اجرای برنامه­های تشویقی برای ثبت اختراعات از جمله این اقدامات بوده است. بر همین اساس در طی این سالها ثبت اختراعات در سطح گروه مپنا یک روند نسبتاً صعودی را طی کرده است.
حدود 30 اختراع داخلی و ثبت 2 مورد اختراع خارجی (در اداره ثبت اختراعات آمریکا به عنوان یکی از ادارات معتبر ثبت اختراع دنیا) دستاوردهای حاصل از فرایند مالکیت دارایی‌های فکری مپنا است.
نکته قابل توجه دیگر این است که ثبت اختراعات در سال‌های اخیر به یک دانش کاملاً بومی در تحقیق و توسعه تبدیل شده است. به این معنا که از این پس کلیه کارهای ثبت (که به خصوص در شکل خارجی آن هزینه‌های قابل توجهی را به شرکت تحمیل می‌کرد) در درون گروه انجام می‌شود.