جوایز و افتخارات

در حوزه فعالیت‌های تحقیق و توسعه، مپنا موفق به کسب جوایز متعددی در حوزه مدیریت دانش شده است. کسب عنوان نخست در سه دوره ارزیابی جایزه ملی مدیریت دانش در سال‌های 88 و 89 و 90 و کسب مقام نخست جایزه بین‌المللی تعالی مدیریت دانش و سرمایه‌های فکری اروپا در سال 97 از افتخارات مپنا در سال‌های گذشته بوده است.