چرا گروه مپنا

بر اساس نظرسنجی از کارکنان مپنا حدود ۹۰% آنها کار در مپنا را به دیگران پیشنهاد می‏ دهند و به حضور خود در مپنا افتخار می‏ کنند.
به اعتقاد ما، مهم ترین و ارزشمندترین ویژگی مپنا به عنوان یکی از بهترین و معتبرترین شرکت‏ های ایرانی، سرمایه‏ های انسانی متخصص، مبتکر و مسئولیت‏ پذیر می‏ باشد که موجب افتخار این شرکت هستند. در راستای نگه داشت و توسعه سرمایه ‏های انسانی، معاونت منابع انسانی گروه با رویکرد استراتژیک اهداف و برنامه ‏های متنوعی را طراحی و اجرا می‏ نماید که برخی از رئوس آنها به شرح ذیل می‏ باشد.

  1. تعادل کار و زندگی
  2. سلامت جسم و روان
  3. پاداش و مزایای شغلی
  4. محیط کاری اخلاق محور
  5. آموزش و توسعه کارکنان
  6. اهداف استراتژیک منابع انسانی

اهداف استراتژیک منابع انسانی

معاونت منابع انسانی گروه مپنا در راستای ایجاد هم سویی میان اهداف و جهت‏ گیری‏ های راهبردی سازمان با اهداف و راهبردهای منابع انسانی، اقدام به تنظیم برنامه ‏ها و رویکردهای خود نموده است.