چرا گروه مپنا

بر اساس نظرسنجی از کارکنان مپنا حدود ۹۰% آنها کار در مپنا را به دیگران پیشنهاد می‏ دهند و به حضور خود در مپنا افتخار می‏ کنند.
به اعتقاد ما، مهم ترین و ارزشمندترین ویژگی مپنا به عنوان یکی از بهترین و معتبرترین شرکت‏ های ایرانی، سرمایه‏ های انسانی متخصص، مبتکر و مسئولیت‏ پذیر می‏ باشد که موجب افتخار این شرکت هستند. در راستای نگه داشت و توسعه سرمایه ‏های انسانی، معاونت منابع انسانی گروه با رویکرد استراتژیک اهداف و برنامه ‏های متنوعی را طراحی و اجرا می‏ نماید که برخی از رئوس آنها به شرح ذیل می‏ باشد.

  1. تعادل کار و زندگی
  2. سلامت جسم و روان
  3. پاداش و مزایای شغلی
  4. محیط کاری اخلاق محور
  5. آموزش و توسعه کارکنان
  6. اهداف استراتژیک منابع انسانی

سمفونی صبح امید

ویدیو در این قسمت بارگذاری شود

اهداف استراتژیک منابع انسانی

معاونت منابع انسانی گروه مپنا در راستای ایجاد هم سویی میان اهداف و جهت‏ گیری‏ های راهبردی سازمان با اهداف و راهبردهای منابع انسانی، اقدام به تنظیم برنامه ‏ها و رویکردهای خود نموده است.