سلامت جسم و روان

سلامت کارکنان یک اصل اساسی در مپنا است و رسالت ما در مپنا داشتن زندگی توأم با سلامت برای کارکنان است. فراهم آوردن شرایط و تسهیلاتی جهت بهره‌مندی کارکنان از سلامت کامل جسم و روان هدف ما در راستای دستیابی به این رسالت والا می‌باشد. برخی از برنامه‌های سلامت کارکنان در مپنا شامل موارد ذیل است:

  • بیمه عمر و حوادث
  • استقرار پزشکان متخصص در شرکت
  • توجه به تغذیه و بهداشت غذایی کارکنان
  • نظارت بر رعایت اصول بهداشتی در سازمان
  • ارائه سبدهای بهداشتی و سلامت کارکنان و خانواده هایشان
  • فراهم کردن محیط کاری سالم براساس استانداردهای جهانی
  • فراهم کردن خدمات بیمه درمانی و آزمایش های ادواری و پیشگیرانه