مشخصات پروژه

پروژه خط 2 مترو کرج شامل انجام مطالعات مهندسی و طراحی، تدارک تجهیزات و ماشین آلات، اجراء عملیات کامل پروژه،  نصب تجهیزات و تکمیل و تحویل پروژه به صورتEPC  و تامین یک واحد ناوگان ریلی که شامل احداث و تجهیز تونلی به طول 75/ 24 کیلومتر و 23 ایستگاه زیرزمینی به اضافه احداث و تجهیز دپو کمال شهر، پارکینگ ملارد و مرکز فرمان می‌شود.

تصاویر پروژه