موضوع پروژه خط ۲ مترو کرج عبارت است از انجام مطالعات مهندسی و طراحی، تدارک تجهیزات و ماشین آلات، اجرا، عملیات کامل پروژه، نصب تجهیزات و تکمیل و تحویل پروژه به صورت EPC و تأمین یک واحد ناوگان ریلی که شامل تجهیز تونلی به طول 23.650 کیلومتر و ۲۲ ایستگاه زیرزمینی به اضافه تجهیز دپو کمال شهر، پارکینگ ملارد و مرکز فرمان است.

این تجهیزات به طور خلاصه شامل موارد زیر است:

 • سیستم تأمین توان
 • سیستم سیگنالینگ
 • سیستم مخابرات
 • سیستم کنترل و اسکادا
 • سیستم تهویه مطبوع
 • سیستم کنترل ایستگاه ها
 • سیستم جمع آوری خودکار بلیط
 • سیستم اعلام حریق
 • تجهیزات و ماشین آلات کارگاهی
 • سیستم سرمایش و گرمایش
 • سیستم اطفاء حریق

پست های مرتبط