سازمان قطار شهری اصفهان در پی برگزاری مناقصۀ بین‌المللی چهارگانۀ متروی اصفهان، گروه مپنا را با کسب حداکثر امتیاز فنی و بهترین قیمت پیشنهادی در تاریخ ۸۸/۰۹/۲۶ به صورت رسمی به عنوان برندۀ این مناقصه اعلام کرد. این پروژه به صورت EPC است و شامل مهندسی، تأمین، نصب و راه‌اندازی سیستم‌های تأمین توان، ایجاد شبکۀ برق بالاسری، مخابرات و سیگنالینگ و کنترل قطار خط یک متروی اصفهان می‌شود.


  • نام پروژه: -
  • سال شروع پروژه: -
  • مدت زمان قرارداد: -
  • نوع قرارداد:
  • تعداد واحدهای بهره‌برداری شده: -

پست های مرتبط