مشخصات پروژه

نام پروژه نیروگاه گازی ارومیه
قرارداد EPC
مکان جاده ارومیه - مهاباد، استان آذربایجان غربی
مشتری *سازمان توسعه برق ایران
نوع مهندسی و ساخت
ظرفیت (مگاوات) ۶۳۰
واحد ۴ × ۱۵۷٫۵
وضعیت بهره برداری شده


نیروگاه گازی ارومیه شامل ۴ واحد گازی به ظرفیت ۱۵۷٫۵ مگاوات و جمعاً (۶۳۰ مگاوات) است که در ساخت آن از توربین‌های گازی V94.2 استفاده شده است و تاکنون کلیه واحدهای این نیروگاه وارد مدار شده است.

این نیروگاه در کیلومتر ۳۰ جاده ارومیه به مهاباد جای گرفته و کارفرمای پروژه سازمان توسعه برق ایران، مشاور آن قدس نیرو و شرکت توسعه یک و دو مپنا پیمانکار اصلی نیروگاه ارومیه است. ظرفیت پست این نیروگاه ۲۳۰ کیلووات است که مهندسی، تامین و احداث آن در محدوده کاری کارفرمای پروژه قرار دارد.

همچنین سوخت مورد نیاز نیروگاه ارومیه، شامل گاز و گازوئیل است که گاز به عنوان سوخت اصلی و گازوئیل نقش جایگزین را خواهد داشت. عملیات ساخت نیروگاه ارومیه در دو مرحله به انجام رسیده است. در فاز اول کار دو واحد گازی این نیروگاه ساخته و به بهره برداری رسید و در فاز دوم دو واحد گازی دیگر به عنوان طرح توسعه به این نیروگاه اضافه شد. عملیات فاز اول ساخت نیروگاه ارومیه در تاریخ ۱۲ آبان سال ۸۳ شروع شد و دو واحد این فاز در سال ۱۳۸۵ وارد مدار شد. همچنین عملیات اجرایی فاز توسعه نیروگاه گازی ارومیه نیز از سال ۸۷ شروع شد و دو واحد این فاز نیز سال ۱۳۸۹وارد مدار شد.