مشخصات پروژه

نیروگاه بادی میل نادر به ظرفیت به ظرفیت ۵۰ مگاوات شامل ۲۰ واحد توربوژنراتوری بادی ۲.۵ مگاواتی Type 2 در شمال غرب شهر زابل واقع شده است. کارفرمای این نیروگاه شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مپنا و مشاور آن شرکت مهندسی قدس نیرو است.