نیروگاه زاگرس کرمانشاه

نام پروژه نیروگاه گازی کرمانشاه
قرارداد EPC
مکان جاده کرمانشاه - همدان
مشتری * سازمان توسعه برق ایران
نوع مهندسی و ساخت
ظرفیت (مگاوات) ۶۴۸
واحد ۱۶۲ * ۴
وضعیت بهره برداری شده
وضعیت واحد ها  
تاریخ سنکرون اولین واحد ۱۳۸۹/۱۰/۲۴
تاریخ تحویل موقت آخرین واحد ۱۳۹۰/۰۸/۱۸
آخرین واحد تحویل دائم شده و تاریخ آن تاکنون هیچ واحدی تحویل دائم نشده استپروژه نیروگاه زاگرس کرمانشاه مپنا شامل چهار واحد گازی به ظرفیت ۱۶۲ مگاوات (مجموعاً ۶۴۸ مگاوات) در شرایط ایزو (ISO) است که در آن از چهار واحد توربین گاز V94.2 طرح نیام استفاده شده است.

این نیروگاه در کیلومتر ۲۵ جاده کرمانشاه به همدان جای گرفته و تمام واحدهای نیروگاه به کارفرما تحویل موقت شده است. کارفرمای پروژه، سازمان توسعه برق ایران، مشاور کارفرما در این پروژه شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو است. همچنین پیمانکار اصلی این پروژه شرکت توسعه یک مپنا بوده که در تاریخ ۳ دی ۸۸ عملیات اجرایی ساخت نیروگاه را شروع کرد. عملیات اجرایی و ساخت نیروگاه زاگرس کرمانشاه حدود ۱۸ ماه به طول انجامید و اولین واحد آن ۲۴ تیرسال ۸۹ سنکرون (وارد مدار) شد.

از سوی دیگر مهندسی، تأمین و احداث پست نیروگاه با ظرفیت ۴۰۰ کیلو ولت نیز برعهده شرکت کارفرما بوده است. همچنین براساس استراتژی مصوب، این پروژه در قالب ۲۲ قرارداد با پیمانکاران فرعی در بخش‌های مهندسی، تأمین تجهیزات و اجرا، انجام شده است. درسال ۹۲ ، بر اساس طرح تغییر استراتژی گروه  مپنا ، مسئولیت شرکت توسعه یک در این پروژه به MC پروژه تغییر کرد.

پست های مرتبط