مشخصات پروژه

نام پروژه نیروگاه گازی قائن
قرارداد EPC
مکان جاده قائن - مشهد، استان خراسان جنوبی
مشتری *سازمان توسعه برق ایران
نوع مهندسی و ساخت
ظرفیت (مگاوات) ۶۳۰
واحد ۱۵۷٫۵ × ۴
وضعیت بهره برداری شده

نیروگاه شهید کاوه قائن شامل چهار واحد گازی به ظرفیت ۵/۱۵۷ مگاوات در هر واحد و در مجموع (۶۳۹ مگاوات) در شرایط ایزو است.

این نیروگاه در کیلومتر ۱۲ جاده قائن به مشهد جای گرفته و تاکنون کلیه واحدهای این نیروگاه وارد مدار شده و به کارفرما تحویل دائم شده است.

کارفرمای این پروژه سازمان توسعه برق ایران، مشاور پروژه شرکت مهندسین مشاور قدس و پیمانکار پروژه شرکت توسعه یک مپنا بوده است. ظرفیت پست نیروگاه ۴۰۰ کیلووات که مهندسی، تامین و احداث آن در محدوده کاری کارفرمای پروژه قرار دارد. همچنین در این پروژه ناظر کارگاهی شرکت مشاور نیرو بوده است. سوخت این نیروگاه گاز و گازوئیل است. گاز به عنوان سوخت اصلی و گازوئیل نقش جایگزین را دارد.

پروژه ساخت نیروگاه گازی قائن در ۲۱ دی سال ۸۶ شروع شده و کلیه واحدهای این نیروگاه تا سال ۱۳۸۸ سنکرون (وارد مدار) شده و تا سال ۱۳۹۲ به طور کامل تحویل دائم به کارفرما شده است.