مشخصات پروژه

نام پروژه نیروگاه گازی فردوسی (BOO)
قرارداد BOO
مکان جاده مشهد - قوچان، استان خراسان رضوی
مشتری * شرکت تولید برق توس مپنا
نوع مهندسی و احداث
ظرفیت (مگاوات) ۹۵۴
واحد ۱۵۹ × ۶
وضعیت بهره برداری شده

نیروگاه گازی فردوسی در کیلومتر ۱۵ جاده مشهد – قوچان در مجاورت نیروگاه قدیم توس قرار گرفته است. در این پروژه، کارفرما شرکت تولید برق توس مپنا و مشاور کارفرما شرکت مشانیر است. پیمانکار کلید در دست پروژه نیزکنسرسیومی از شرکت‌های مپنا یوروپ، مپنا بین‌الملل و شرکت توسعه و احداث نیروگاههای مپنا (توسعه یک مپنا) بوده است.

در این پروژه همچنین مهندسی، تأمین و احداث پست ۴۰۰ کیلوولت پروژه نیز در محدوده کاری پیمانکار بوده است. سوخت مورد نیاز نیروگاه فردوسی شامل گاز و گازوئیل است که گاز به عنوان سوخت اصلی و گازوئیل نقش جایگزین را دارد.

عملیات اجرایی ساخت نیروگاه فردوسی ۵ اسفند سال ۸۳ آغز شد و کلیه واحدهای این نیروگاه تا سال ۱۳۸۷ سنکرون (وارد مدار) شده و تا سال ۱۳۸۸ به طور کامل تحویل دائم شدند.