مشخصات پروژه

نیروگاه بادی درح به ظرفیت 50 مگاوات شامل 20 واحد توروبوژنراتوری بادی 2.5 مگاواتی Type 2 در نزدیکی شهر بیرچند واقع شده است. کارفرمای این نیروگاه شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مپنا و مشاور آن شرکت مهندسی قدس نیرو است.