نام پروژه نیروگاه متمرکز پارس جنوبی (۱۰۰۰ مگاوات)
نوع قرارداد EPC
مدت قرارداد ۲۴ ماه
محدوده کار پروژه نیروگاه گازی با ظرفیت ۶x 160مگاوات و سایر واحدهای جانبی

  • نام پروژه: -
  • سال شروع پروژه: -
  • مدت زمان قرارداد: -
  • نوع قرارداد:
  • تعداد واحدهای بهره‌برداری شده: -

پست های مرتبط