مشخصات پروژه

بخش بخار نیروگاه چابهار به ظرفیت 160 مگاوات شامل یک واحد بخار E type در کیلومتر 15 جاده چابهار به ایرانشهر واقع شده است. کارفرمای این نیروگاه شرکت تولید نیروی شرق صبا و مشاور آن شرکت مهندسی قدس نیرو است.