مشخصات پروژه

نام پروژه تأمین ۱۰۰ واحد توربوکمپرسور برای خطوط انتقال گاز سراسری
کارفرما شرکت مهندسی و توسعۀ گاز ایران (IGEDC)
مدت قرارداد ۶۰ ماه
نوع قرارداد EP
وضعیت پروژه در دست اجرا
شرح فعالیت طراحی، تامین، ساخت، تحویل، نظارت بر نصب و راه‌اندازی
قرارداد تأمین ۱۰۰ واحد توربوکمپرسور برای خطوط انتقال گاز سراسری شامل انجام تمامی مراحل طراحی، تأمین، ساخت، تحویل و نظارت بر نصب و راه‌اندازی است که طی ۳ فاز اصلی و با روند افزایشِ درصد ساختِ داخل انجام می‌شود. محلِ استقرارِ توربوکمپرسورها بر اساسِ موقعیت‌های جغرافیایی است که در ایستگاه‌های خطوط اصلی انتقال گاز (۸ & ۴ IGAT) در نظر گرفته شده است و اجرای آن بر عهدۀ کارفرما خواهد بود. کارفرمای این پروژه شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و مشاور این پروژه شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی می‌باشد. مدیریت اجرای این پروژه از آذر ۱۳۸۸ به شرکت نیرپارس، از شرکت‌های زیر مجموعۀ بخش نفت و گاز گروه مپنا محول شده است.


 

تصاویر پروژه