نام پروژه توسعه فاز ۱۳ میدان گازی پارس جنوبی
کارفرما شرکت نفت و گاز پارس
مدت قرارداد ۳۵ ماه
نوع قرارداد EPCC
وضعیت پروژه در دست اجرا
شرح فعالیت احداث واحدهای یوتیلیتی و پروسسی

قرارداد توسعۀ فاز ۱۳ میدان گازی پارس جنوبی میان “شرکت نفت و گاز پارس” به عنوان کارفرما و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های پتروپایدار ایرانیان، مپنا و صدرا منعقد شده است. محدودۀ کاری شرکت مپنا در این پروژه شامل احداث واحدهای یوتیلیتی و پروسسی می‌شود که در بر گیرندۀ موارد زیر است:

 • واحد (۱۰۶): پکیج فشرده‌سازی گاز
 • واحد (۱۰۸): بازیافت گوگرد و گرانول‌سازی
 • واحد (۱۱۱): تبرید پروپان
 • واحد (۱۲۰): سیستم تولید و توزیع برق اضطراری
 • واحد (۱۲۱): تولید و توزیع بخار
 • واحد (۱۲۳): تأمین و توزیع هوای سرویس و ابزار دقیق
 • واحد (۱۲۴): تولید و ذخیره‌سازی نیتروژن
 • واحد (۱۲۶): شیرین‌سازی آب دریا
 • واحد (۱۲۷): تولید آب دمین
 • واحد (۱۲۸): تأمین آب آشامیدنی
 • واحد (۱۲۹): تصفیۀ آب و پساب
 • واحد (۱۳۰): تأمین آب آتش‌نشانی
 • واحد (۱۳۱): سیستم دیزل
 • واحد (۱۳۲): آب خنک‌کننده
 • واحد (۱۴۴): جامدسازی و ذخیره‌سازی گوگرد
 • واحد (۱۴۶): مواد شیمیایی و پروپان
 • واحد (۱۶۰): خطوط لولۀ ارتباطی
 • واحد (۱۶۳): ساختمان آتش­‌نشانی
طرح توسعه گازي فاز 13 پارس جنوبي، ايرانی‌ترين فاز پارس جنوبي است كه سال 1389 آغاز شد و تا پايان سال 1397 به بهره‌برداري كامل مي‌رسد.
با راه‌اندازي فاز 13 پارس جنوبي، تأمين گاز مورد نياز كشور از پالايشگاه‌هاي گاز پارس جنوبي از 70 به 85 درصد خواهد رسيد.
 

 • نام پروژه: -
 • سال شروع پروژه: -
 • مدت زمان قرارداد: -
 • نوع قرارداد:
 • تعداد واحدهای بهره‌برداری شده: -

پست های مرتبط