مشخصات پروژه

نام پروژه توسعۀ فاز ۱۴ میدان گازی پارس جنوبی
کارفرما شرکت نفت و گاز پارس
مدت قرارداد ۳۵ ماه
نوع قرارداد EPCC
وضعیت پروژه در دست اجرا
شرح فعالیت احداث واحدهای یوتیلیتی و  پروسسی

قرارداد توسعۀ فاز ۱۴ پارس جنوبی میان شرکت نفت و گاز پارس به عنوان کارفرما و کنسرسیومی متشکل از مپنا، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی، شرکت ملی حفاری، شرکت پایندان، شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران، ایزوایکو، ماشین‌سازی اراک و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به عنوان لیدر کنسرسیوم منعقد شده است. محدودۀ کاری شرکت مپنا در این پروژه شامل احداث واحدهای یوتیلیتی و پروسسی می‌شود که در بر گیرندۀ موارد زیر است:

 • واحد (۱۰۶): پکیج فشرده‌سازی گاز
 • واحد (۱۰۸): بازیافت گوگرد و گرانول‌سازی
 • واحد (۱۰۹): تصفیۀ آب‌های اسیدی
 • واحد (۱۲۰): سیستم تولید و توزیع برق اضطراری
 • واحد (۱۲۱): تولید و توزیع بخار
 • واحد (۱۲۲): سیستم سوخت‌رسانی
 • واحد (۱۲۳): تأمین و توزیع هوای سرویس و ابزار دقیق
 • واحد (۱۲۴): تولید و ذخیره‌سازی نیتروژن
 • واحد (۱۲۵): تجهیزات انتقال آب دریا
 • واحد (۱۲۶): شیرین‌سازی آب دریا
 • واحد (۱۲۷): تولید آب دمین
 • واحد (۱۲۸): تأمین آب آشامیدنی
 • واحد (۱۲۹): تصفیۀ آب و پساب
 • واحد (۱۳۰): تأمین آب آتش‌نشانی
 • واحد (۱۳۱): سیستم دیزل
 • واحد (۱۳۲): آب خنک‌کننده
 • واحد (۱۴۴): جامدسازی و ذخیره‌سازی گوگرد
 • واحد (۱۴۶): مواد شیمیایی و پروپان
 • واحد (۱۶۳): ساختمان آتش‌نشانی
 • واحد (165): جایگاه بازدیدکنندگان
 • واحد (176): ساختمان پست های برق
  • ترانسفور ماتورهای اصلی
  • خطوط لوله خروجی گاز(جهت صدور گاز به خط لوله سراسری گاز، 3 کیلومتر لوله 42 اینچ)
  • سازه های خطوط لوله و ابنیه.