نام پروژه پتروشیمی خارک (دو واحد ۲۵ مگاواتی تولید برق)
کارفرما شرکت ملی نفت ایران
نوع قرارداد EPC
مدت قرارداد ۱۱ ماه
ظرفیت(مگاوات) ۲۵* ۲

  • نام پروژه: -
  • سال شروع پروژه: -
  • مدت زمان قرارداد: -
  • نوع قرارداد:
  • تعداد واحدهای بهره‌برداری شده: -

پست های مرتبط