مشخصات پروژه

نام پروژه پتروشیمی خارک (دو واحد ۲۵ مگاواتی تولید برق)
کارفرما شرکت ملی نفت ایران
نوع قرارداد EPC
مدت قرارداد ۱۱ ماه
ظرفیت(مگاوات) ۲۵* ۲