توربين بخار MST-70 با توان نامي320 مگاوات و راندمان 43 درصد براي نيروگاه‌هاي بخار طراحي شده است. اين توربين داراي دو سيلندر مجزاي HP-IP و LP است. بخار ابتدا از طريق دو Valve Throttle و هشت شير كنترل وارد توربين HP می‌شود و پس از عبور از پره‌هاي فشار بالا براي گرم شدن مجدد به بويلر بازگردانده مي‌شود. اين گرمايش مجدد، دماي بخار را به دماي بخار اوليه افزايش مي‌دهد. سپس بخار گرم شده به توربين IP ارسال و از طريق دو Interceptor Valve وارد سيلندر IP مي‌شود. پس از عبور از پره‌هاي IP، بخار از طريق دو لوله Cross over وارد توربين LP مي‌شود. توربين LP از دو بخش متقارن تشكيل شده است.
 

پست های مرتبط