توربين بخار10 مگاواتي MST-10C، براي سيكل‌هاي تركيبي كوچك با يك توربين گاز MGT-30 در نظر گرفته شده است. هدف از توسعه آن افزايش راندمان سيكل تا 48.5 درصد و صرفه‌جويي در مصرف سوخت است. اين توربين از نوع عكس‌العملي يا Reaction و داراي يك ورودي بخار اصلي و يك وروديِ مياني يا Admission است. شيرهاي بخار اصلي از نوع Plug و شيرهاي بخار مياني Butterfly است.
 

پست های مرتبط