توربين بخار دو فشاره MST-50C با هدف پاسخ به نياز مشتريان به توربيني با زمان و هزينه تعمير و نگهداري پايين، ساخته مي‌شود. اين توربين، قابليت كار در شرايط سخت را دارد و براي توليد برق با ضريب دسترسي بالا طراحي شده است. توربين MST-50C داراي دو ورودي بخار با فشارهاي متفاوت است و در سيكل‌هاي تركيبي به كار گرفته مي‌شود.
 

پست های مرتبط