تامین تجهیزات بخش نیرو شرکت گروه مپنا ، ساخت قطعات برای توربین های E213 به عهده دارد. همچنین شرکت مواد کاران در امر بازسازی قطعات مختلف این توربین مشارکت می کند. آخرین آمار تعداد قطعات سفارش داده شده ،تعداد۲۵۷ عدد بوده که از این تعداد در ماه های آبان و دی ۹۳ به ترتیب ۸۴ و ۱۲۹ عدد از آنها را شرکت پرتو تولید کرده است.

قطعات داغ این توربین ۱۷۲ مگا واتی در شرکت پرتو به عنوان یکی از اولین تولید کننده های Non OEM با استفاده از مهندسی مجدد تولید می شود.

پست های مرتبط