در صنايع توليد برق حرارتي، كاهش هزينههاي احداث، تعميرات و بهرهبرداري و نيز افزايش پايداري و انعطاف‌پذيري ماشينهاي حرارتي، از چالشهاي اساسي به شمار مي‌روند. گروه مپنا نيز به عنوان طراح و سازنده توربينهاي گازي نيروگاهي، توربين گازMGT-70 را تا 190 مگاوات با مشخصاتي كاملا" رقابتي در كلاس E عرضه مي‌كند. 
تاكنون تعداد زيادي از مدل‌هاي مختلف اين خانواده توربين در نيروگاه‌هاي داخل و خارج كشور نصب شده و در حال بهره‌‍برداري است. براي اين ناوگان بزرگ، گروه مپنا بسته‌هاي بسيار متنوعي از ارتقاء عملكرد، عمر و ساير جنبه‌هاي كاركردي را همراه با سرويس‌هاي كامل دوره عمر ماشين تاكنون توسعه داده است و اجرا مي‌كند.

پست های مرتبط