شرکت مپنا به منظور پوششِ تقاضای فزایندۀ داخلی و خارجی به این محصول، اقدام به تولید و بهبود تجهیزات آن نموده است. تاکنون بیش از ۲۳۰ واحد توربین گاز و بخار گروه مپنا در سطح کشور و منطقه نصب و راه‌اندازی شده‌اند. توربین‌های زیر از جملۀ محصولات گروه مپنا می‌باشند:

 
  • توربین گاز نیروگاهی MGT-70 ارتقا یافته (V94.2) با توان ۱۷۰ مگاوات
  • توربین گاز MGT-40با توان ۴۲ مگاوات برای تولید برق و رانش مکانیکی
  • توربین گاز MGT-30 با توان ۲۵ مگاوات برای تولید برق و رانش مکانیکی
  • توربین بخار سیکل ترکیبی MST-50C (E-type) با توان ۱۶۰ مگاوات
  • توربین بخار سیکل ساده MST-70 با توان ۳۲۰ مگاوات
  • توربین گاز MGT-20 با توان ۱۴ مگاوات
  • توربین بخار کوچک صنعتی ۵ تا ۲۰ مگاوات

پست های مرتبط