تجهیزات دوّار بخش مهمی از تجهیزات موردنیاز در صنایع نفتی را تشکیل می‌دهند. برای نمونه، توربین‌های گازی و کمپرسورهای گریز از مرکز به دلیل برخورداری از سطح بالایی از دانشِ طراحی و تکنولوژیِ ساخت، همواره در مرکز توجه فعالان و صاحب‌نظران حوزۀ نفت و گاز قرار داشته‌اند.
پس از دستیابی به تجارب موفق در زمینۀ انتقال تکنولوژیِ تولید توربین‌های گاز و بخار برای صنعت نیروگاهی و ساختِ تجهیزات جانبی آنها، گروه مپنا ساختِ توربین‌های گازی ۲۵ مگاواتی با دو کاربرد (محرک مکانیکی و تولید انرژی الکتریکی) و همچنین کمپرسورهای سانتریفیوژ را به سبد محصولات خود اضافه کرده است.

پست های مرتبط