اعطای سه گواهینامه به شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا
اعطای سه گواهینامه به شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا
1395/05/06

“شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا” موفق به اخذ سه گواهینامۀ “سیستم مدیریت کیفیت”، “سیستم مدیریت محیط زیست” و “سیستم ایمنی و بهداشت شغلی” شد.

دیدگاه کاربرانارسال پیام