موفقیت شرکت تعمیرات و توسعه بهره‌برداری ریلی مپنا در تست استاتیک ریل باس 027
موفقیت شرکت تعمیرات و توسعه بهره‌برداری ریلی مپنا در تست استاتیک ریل باس 027
1397/05/04

 تست استاتیک ریل باس 027 با حضور کارشناسان راه‌آهن ج.ا. ایران و شرکت تعمیرات و توسعه بهره‌برداری ریلی مپنا، با موفقیت انجام شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code