شركت حمل و نقل چندوجهی مپنا مجوز صدور بارنامه ریلی دریافت کرد
شركت حمل و نقل چندوجهی مپنا مجوز صدور بارنامه ریلی دریافت کرد
1401/06/01

 شركت حمل و نقل چندوجهی مپنا پس از اخذ پروانه فعالیت در سال 1401، در گامی جدید با هدف اجرایی کردن امور، مجوز صدور بارنامه ریلی را به عنوان یک شرکت حمل و نقل در کشور دریافت کرد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code