بازسازی ۵۰ دستگاه لکوموتیو آلستوم به مپنا رسید
بازسازی ۵۰ دستگاه لکوموتیو آلستوم به مپنا رسید
1395/10/29

گروه مپنا برندۀ مناقصۀ بازسازی ۵۰ دستگاه لکوموتیو آلستوم در مدت ۵ سال به کارفرمایی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران شد.

دیدگاه کاربرانارسال پیام