راه‌اندازی کارگاه اوورهال گیربکس در شرکت تعمیرات و توسعه بهره‌برداری ریلی مپنا
راه‌اندازی کارگاه اوورهال گیربکس در شرکت تعمیرات و توسعه بهره‌برداری ریلی مپنا
1397/05/04

کارگاه اوورهال گیربکس در شرکت تعمیرات و توسعه بهره‌برداری ریلی مپنا راه‌اندازی شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code