تحلیل مدیرعامل گروه مپنا از وضعیت اقتصاد و صنعت حمل و نقل ریلی
تحلیل مدیرعامل گروه مپنا از وضعیت اقتصاد و صنعت حمل و نقل ریلی
1397/04/04

"میزگرد تخصصی حمل و نقل ریلی"، با مشارکت گروه مپنا و با حضور معاون وزیر و مدیرعامل راه‌آهن، مدیرعامل مترو، مشاور شهردار تهران،  مدیرعامل گروه مپنا و مدیرعامل بخش حمل و نقل ریلی گروه مپنا برگزار شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code