مذاکرات سازندۀ بزرگان صنعت ریلی در نمایشگاه خاورمیانه
مذاکرات سازندۀ بزرگان صنعت ریلی در نمایشگاه خاورمیانه
1394/12/24

فرصتِ دو روزۀ “نمایشگاه و کنفرانس ریلی خاورمیانه‎” با حضور فعال نمایندگانی از گروه مپنا به مذاکراتی سازنده با نمایندگان تعدادی از شرکت‌های برجستۀ حاضر در این نمایشگاه منجر شد تا راه‌های همکاری متقابل در صنعت ریلی شناسایی شوند و توسعه یابند. 

دیدگاه کاربران



ارسال پیام