حضور مؤثر گروه مپنا در نمایشگاه ریلی ۲۰۱۷ خاورمیانه
حضور مؤثر گروه مپنا در نمایشگاه ریلی ۲۰۱۷ خاورمیانه
1395/12/24

نمایشگاه ریلی ۲۰۱۷ خاورمیانه، روز چهارشنبه ۱۸ اسفند، دومین و آخرین روز خود را در حالی به پایان رساند که گروه مپنا میزبان جمع قابل توجهی از مهمانان داخلی و خارجی بود.

دیدگاه کاربرانارسال پیام