گروه مپنا، برنده مناقصه سیستم برق‌رسانی بخش شمالی خط ۳ متروی تهران
1393/02/22

گروه مپنا با مشارکت شرکت مپنا، شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا و شرکت مپنا بین‌الملل با کسب بهترین امتیاز فنی و ارائه مناسب‌ترین پیشنهاد مالی به عنوان برنده مناقصه سیستم برق‌رسانی بخش شمالی خط ۳ متروی تهران در روز بازگشایی پاکات مالی معرفی شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code