وزیر صنعت، معدن و تجارت: مپنا نمونه‌ای‌ موفق در عرصه صنعت کشور است
1393/12/14

وزیر صنعت، معدن و تجارت، گروه مپنا را یکی از مجموعه‌های بزرگ و نمونه‌ای موفق در عرصه صنعت کشور دانست و گفت: با نگاهی به عملکرد این مجموعه به این نکته پی خواهیم برد که علیرغم همه مشکلات و محدودیت‌ها اگر بخواهیم کاری را انجام دهیم می‌توانیم.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code