غرفه گروه مپنا میزبان متخصصان داخلی و خارجی فعال در صنایع حمل و نقل ریلی
غرفه گروه مپنا میزبان متخصصان داخلی و خارجی فعال در صنایع حمل و نقل ریلی
1396/02/26

در دومین روز از پنجمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل ریلی، صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته، غرفه گروه مپنا میزبان متخصصان داخلی و خارجی فعال در صنایع حمل و نقل ریلی بود.

دیدگاه کاربرانارسال پیام