رتبه 2 پیمانکاران نگهداری و تعمیرات واگن‌های مسافری برای شرکت تعمیرات و توسعه بهره‌برداری ریلی مپنا
1397/09/18

شرکت تعمیرات و توسعه بهره‌برداری ریلی مپنا موفق به اخذ رتبه 2 پیمانکاران نگهداری و تعمیرات واگن‌های مسافری شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code