خدمات بهره‌برداری تأمین توان خط یک قطار شهری اصفهان به گروه مپنا واگذار شد
خدمات بهره‌برداری تأمین توان خط یک قطار شهری اصفهان به گروه مپنا واگذار شد
1399/06/10

خدمات بهره‌برداری تأمین توان خط یک قطار شهری اصفهان به شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا واگذار شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code