تحویل موقت فاز نخست پروژه خط یک مترو اصفهان
تحویل موقت فاز نخست پروژه خط یک مترو اصفهان
1394/02/28

فاز اول پروژه خط یک مترو اصفهان به عنوان نخستین پروژه اجرایی قطار شهری گروه مپنا، تحویل موقت شد.

دیدگاه کاربرانارسال پیام