تقدیر از شرکت واگن پارس مپنا به عنوان واحد نمونه صنعتی
تقدیر از شرکت واگن پارس مپنا به عنوان واحد نمونه صنعتی
1401/04/14

شرکت واگن پارس مپنا در مراسم بزرگداشت دهه تولید و تجارت استان مرکزی به عنوان واحد نمونه صنعتی در سال 1400 معرفی شد و مورد تقدیر قرار گرفت.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code