برق‌رسانی موفق به یکی از ایستگاه‌های اصلی متروی تهران
برق‌رسانی موفق به یکی از ایستگاه‌های اصلی متروی تهران
1394/10/10

پروژۀ برق‌رسانی به ایستگاه خواجه عبدالله انصاری، از ایستگاه‌های اصلی در خط سوم متروی تهران که از پروژه‌های شرکت احداث و توسعۀ ریلی مپناست، با موفقیت به پایان رسید تا این ایستگاه نیز به شبکۀ متروی پایتخت متصل شود.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code