امضای موافقت‌نامه قرارداد احداث راه‌آهن دوخطه برقی اصفهان – اهواز
1400/05/24

موافقت‌نامه قرارداد احداث راه‌آهن دوخطه برقی اصفهان - اهواز بین گروه مپنا و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور امضا شد.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code