افتتاح آزمایشگاه اتاق تست موتور سنگین شرکت لوکوموتیو مپنا
افتتاح آزمایشگاه اتاق تست موتور سنگین شرکت لوکوموتیو مپنا
1398/09/21

آزمایشگاه "اتاق تست موتور سنگین" شرکت مهندسی و ساخت لوکوموتیو مپنا افتتاح شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code