حضور گروه مپنا در نمایشگاه بین‌المللی پروژه و انرژی لبنان

حضور گروه مپنا در نمایشگاه بین‌المللی پروژه و انرژی لبنان

بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی پروژه و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی لبنان در شهر بیروت برگزار شد. در این رویداد گروه مپنا نیز به ارائه توانمندی‌های خود در میان ده‌ها شرکت معتبر حوزه صنعت و انرژی حاضر پرداخت.