تفاهم‌نامه گروه مپنا و شرکت آب و برق تونس امضا شد
تفاهم‌نامه گروه مپنا و شرکت آب و برق تونس امضا شد
1393/10/15

با امضای تفاهم‌نامه میان شرکت مپنا بین‌الملل و شرکت بین‌الملل آب و برق تونس، زمینه‌های همکاری مشترک مپنا در حوزه‌های فعالیت گروه با طرف تونسی در بازار آفریقا فراهم شد.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code